smartphone screenreader

Vrouwen laten Artificial Intelligence links liggen in hun bedrijf

Opmerkelijk nieuws, als we het onderzoek van PayPal mogen geloven: minder dan 2 op de 10 vrouwen in e-commerce zijn zeker van de voordelen van Artificial Intelligence voor hun bedrijf. Zijn ‘wij vrouwen’ niet overtuigd, of is er iets anders wat speelt?

Kunstmatige Intelligentie is de laatste jaren enorm toegenomen aan populariteit in het bedrijfsleven. Het wordt op allerlei manieren ingezet – van chatrobots tot gepersonaliseerd kledingadvies – om het werkproces te versnellen en hogere klanttevredenheid te realiseren. Toch laten bevindingen uit eerder onderzoek zien dat Nederland, in vergelijking met andere Europese landen, vrij laat is in het vormen van een visie op Kunstmatige Intelligentie en bovendien terughoudend is in het gebruik ervan.

Opmerkelijke resultaten – mannen vs. vrouwen

Slechts 18% van de vrouwen die zelf ondernemen of werkzaam zijn bij een groot bedrijf geeft aan zeker te weten wat de voordelen voor hun bedrijf zijn van Kunstmatige Intelligentie. Dit wijst onderzoek uit, uitgevoerd door PanelWizard voor PayPal Benelux onder een representatieve steekproef van ruim 500 hoogopgeleide Nederlanders die werkzaam zijn in een bedrijf dat zich bezighoudt met e-commerce.*

Vrouwen zien Artificial Intelligence meer als een onvermijdelijk onderdeel van hun dienstverlening dan als een technologie met toegevoegde waarde, zo blijkt uit datzelfde onderzoek. De nadelen die zij benoemen: Kunstmatige Intelligentie zou het menselijke en persoonlijke contact in hun werk wegnemen, ze zouden minder zicht hebben op welke werkzaamheden er worden uitgevoerd en er zou zelfs minder werk zijn voor zichzelf en collega’s. Daarnaast geven zij aan het idee te hebben dat het gebruik van KI zou zorgen voor minder uitdagend werk (22%), terwijl mannen dit gevaar minder zien (15%).

MobileMobile

Opmerkelijk is dat mannen vaker denken dat Kunstmatige Intelligentie zal zorgen voor een hogere klanttevredenheid (18%), hogere conversie (13%), kostenbesparing (43%) en minder kans op het maken van fouten (33%) terwijl vrouwen hier minder zeker van zijn (resp. 11%, 4%, 31% en 23%). 11% van de ondervraagde vrouwen zegt zelfs geen enkel voordeel te zien.

Vrouwen die geen Kunstmatige Intelligentie toepassen in hun professionele leven zeggen meermaals dat ze het (nog) niet nodig hebben. Een deel zegt niet te weten waarom ze het niet (vaker) gebruiken. Slechts 9% geeft aan graag meer Kunstmatige Intelligentie te willen gebruiken in haar werk, terwijl dit percentage onder mannen het dubbele is (18%).

Representatief onderzoek? Stereotyperend?

Ik vind de resultaten uit het onderzoek merkwaardig te noemen. Je vraagt je haast af of het wel representatief onderzoek is geweest. Waar komen deze ideeën vandaan? En misschien belangrijk nog: hoe kijk jij als lezer van dit artikel tegenaan – zie jij de voordelen van Artificial Intelligence voor de e-commerce wereld?

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.