TechGirl respecteert jouw recht op privacy en een persoonlijke levenssfeer en houdt zich aan de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden van verwerking:

De persoonsgegevens die je verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

1. Om onze diensten te verlenen, zoals het opsturen van een prijs naar de prijswinnaar van een actie;
2. Om je gelegenheid te geven content te plaatsen op TechGirl.nl;
3. Om je op verzoek een nieuwsbrief te sturen;
4. Om fraude of misbruik te voorkomen;
5. Om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties en prijsvragen.

Ontvangers van persoonsgegevens

TechGirl publiceert de content die je zelf op de website plaatst, en die is dan ook toegankelijk voor bezoekers van TechGirl.nl. TechGirl zal je gegevens niet doorverkopen aan groepsmaatschappijen of andere derden, tenzij je daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan TechGirl.nl.

Cookies

In dit document staan alle cookies op TechGirl uitgeschreven.

Indexering

De gegevens die je plaatst op TechGirl kunnen door zoekmachines worden geïndexeerd.

Bewaartermijn

TechGirl bewaart je gegevens in beginsel zo lang als de wet dat voorschrijft. Indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven heeft TechGirl het recht persoonsgegevens langer te bewaren.

Het recht op inzake, correctie of verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegeven in te zien, te corrigeren of te verwijderen. TechGirl zal in beginsel binnen 4 weken reageren op een verzoek tot inzage of correctie. Indien er een verzoek wordt gedaan tot verwijdering zal TechGirl de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen tenzij de wet- en regelgeving zich tegen verwijdering verzet.