vrouw-in-witte-blazer-met-tabletcomputer

Wat vinden AI-chatbots eigenlijk van vrouwen in de IT? We vroegen het

Er is natuurlijk veel te doen rondom AI: van ‘hoe gebruik ik ChatGPT op een handige manier’ tot ‘help ga ik nu mijn baan verliezen’. Maar waar we bij TechGirl natuurlijk geïnteresseerd in zijn, dat zijn vrouwen in de IT. Nog steeds is het aantal dames dat werkzaam is in technische banen vrij laag, of überhaupt in IT-bedrijven. Weten chatbots wat we daaraan kunnen doen? En aan die pay gap die een gapend gat slaat in menig door een vrouw beklede functie? Even kijken wat ChatGPT en Bard daarop te zeggen hebben.

Ik ga bewust geen conclusie trekken aan het einde van dit artikel: ik laat het aan jezelf om eens na te denken over wat je van de antwoorden vindt. Soms zal je merken dat ik even advocaat van de duivel speel, andere momenten valt weer iets anders op, zoals hoe er bij het laatste onderwerp een duidelijk meningsverschil is tussen ChatGPT en Bard. Vind jij de antwoorden van beide AI-chatbots goed? En de prompts, het is natuurlijk ook de vraag of die goed zijn… Dit is in ieder geval waarmee wij en AI op de proppen zijn gekomen:

Hoe zorgen we dat meer vrouwen de IT in gaan?

ChatGPT:

Het vergroten van de participatie van vrouwen in de IT is een belangrijk doel om diversiteit en inclusie in de sector te bevorderen. Hier zijn enkele strategieën en benaderingen die kunnen helpen om meer vrouwen aan te moedigen om een carrière in de IT na te streven:

 1. Onderwijs en bewustwording:
  • Stimuleer vroeg onderwijs in STEM-vakken (Science, Technology, Engineering, Mathematics) voor meisjes, zowel op scholen als thuis.
  • Organiseer bewustmakingscampagnes en evenementen om meisjes en jonge vrouwen aan te moedigen hun interesse in IT te ontwikkelen.
 2. Rolmodellen en Mentorschap:
  • Breng succesvolle vrouwelijke IT-professionals in de schijnwerpers om als rolmodellen te dienen.
  • Bied mentorprogramma’s aan waarin vrouwen in de IT andere vrouwen kunnen begeleiden en ondersteunen.
 3. Diversiteit in Werving:
  • Zorg ervoor dat de wervingsprocessen diversiteit bevorderen en dat er gelijke kansen zijn voor alle kandidaten, ongeacht hun geslacht.
  • Overweeg anonieme sollicitaties om vooroordelen te verminderen.
 4. Opleidingsprogramma’s:
  • Bied opleidingsprogramma’s aan die vrouwen helpen de benodigde vaardigheden voor IT-functies te ontwikkelen, zelfs als ze geen traditionele achtergrond in IT hebben.
 5. Bedrijfscultuur:
  • Zorg voor een inclusieve en ondersteunende bedrijfscultuur waarin vrouwen zich welkom en gewaardeerd voelen.
  • Implementeer flexibel werken en ouderschapsverlof om werk-privébalans te bevorderen.
 6. Bewustwording van vooroordelen:
  • Geef trainingen aan personeel om bewustwording van vooroordelen te vergroten en discriminatie op de werkplek tegen te gaan.
 7. Gelijk loon voor gelijk werk:
  • Zorg ervoor dat vrouwen in IT dezelfde beloning ontvangen als hun mannelijke collega’s voor vergelijkbaar werk.
 8. Netwerken en Gemeenschapsopbouw:
  • Moedig deelname aan IT-gemeenschappen en netwerken voor vrouwen aan, waar ze kennis kunnen delen en ondersteuning kunnen vinden.
 9. Ondersteuning op de werkplek:
  • Bied programma’s aan voor professionele ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden voor vrouwen in IT.
  • Besteed aandacht aan de behoeften van vrouwen in IT, zoals zwangerschapsverlof en kinderopvang.
 10. Meet en evalueer:
  • Meet de voortgang en evalueer de effectiviteit van initiatieven om meer vrouwen in de IT te krijgen, en pas deze aan indien nodig.

Het is belangrijk om te erkennen dat het vergroten van diversiteit in de IT een voortdurend proces is dat betrokkenheid vereist op verschillende niveaus, van onderwijsinstellingen tot bedrijven en de bredere samenleving. Samenwerking tussen de publieke en private sector, het onderwijs en de gemeenschap is cruciaal om verandering te bewerkstelligen.

Bard:

Er zijn verschillende dingen die we kunnen doen om ervoor te zorgen dat meer vrouwen de IT in gaan. Hier zijn een paar ideeën:

 • Breid het stereotype van een IT’er uit. Het stereotype van een IT’er is nog steeds vaak een man die in een donkere kelder zit te coderen. Dit stereotype kan ertoe leiden dat meisjes zich niet aangetrokken voelen tot een carrière in de IT. We kunnen dit stereotype doorbreken door meer vrouwelijke IT’ers te laten zien in de media en in de samenleving.
 • Maak IT-onderwijs en -opleiding toegankelijker voor vrouwen. Het is belangrijk dat meisjes toegang hebben tot de juiste vaardigheden en kennis om een carrière in de IT na te streven. We kunnen dit doen door IT-onderwijs en -opleidingen toegankelijker te maken voor vrouwen. Dit kan bijvoorbeeld door meer vrouwelijke docenten aan te nemen, of door cursussen en workshops aan te bieden die speciaal gericht zijn op vrouwen.
 • Creëer een inclusieve werkomgeving voor vrouwen in de IT. Het is belangrijk dat vrouwen zich welkom en gewaardeerd voelen in de IT-sector. We kunnen dit doen door een inclusieve werkomgeving te creëren waar iedereen zich gerespecteerd voelt, ongeacht hun gender. Dit kan bijvoorbeeld door trainingen en workshops aan te bieden over diversiteit en inclusie, of door een beleid te implementeren dat discriminatie op basis van gender verbiedt.

Hier zijn enkele specifieke initiatieven die al worden genomen om meer vrouwen in de IT te krijgen:

 • Girls Who Code is een non-profitorganisatie die meisjes in de leeftijd van 7 tot 17 jaar leert programmeren.
 • Code.org is een non-profitorganisatie die gratis computerprogrammeringlessen aanbiedt aan iedereen, ongeacht leeftijd, gender of achtergrond.
 • Women Who Code is een non-profitorganisatie die een netwerk en ondersteuning biedt aan vrouwelijke IT-professionals.

Deze initiatieven zijn een goede start, maar er is nog veel werk aan de winkel. Door samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat meer vrouwen de IT in gaan en dat de IT-sector een meer diverse en inclusieve omgeving wordt.

Hoe kunnen mannen het aantrekkelijker maken voor vrouwen om ergens te werken?

ChatGPT:

Het aantrekkelijker maken van een werkplek voor vrouwen is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle werknemers, ongeacht hun geslacht. Hier zijn enkele manieren waarop mannen kunnen bijdragen aan het creëren van een inclusievere en aantrekkelijkere werkomgeving voor vrouwen:

 1. Bewustwording en empathie: Toon begrip voor de uitdagingen waarmee vrouwen op de werkplek kunnen worden geconfronteerd, zoals genderdiscriminatie, ongelijke kansen en vooroordelen. Luister naar hun ervaringen en zorgen.
 2. Diversiteit en inclusie: Steun actief initiatieven en beleid gericht op diversiteit en inclusie in de organisatie. Dit kan onder meer het bevorderen van een diverse wervingspraktijk en het deelnemen aan diversiteits- en inclusietrainingen omvat.
 3. Gelijkwaardige kansen: Sta achter gelijke kansen voor alle werknemers, ongeacht hun geslacht. Zorg ervoor dat vrouwen dezelfde carrièremogelijkheden hebben als mannen en dat promoties en salarissen eerlijk worden toegekend.
 4. Zichtbare steun: Toon openlijk steun voor vrouwelijke collega’s door hun prestaties te erkennen, hen aan te moedigen om deel te nemen aan leiderschapskansen en te helpen bij het verwijderen van obstakels die hen kunnen belemmeren.
 5. Creëer een inclusieve cultuur: Werk aan het bevorderen van een inclusieve en ondersteunende bedrijfscultuur waarin iedereen, ongeacht geslacht, zich welkom en gewaardeerd voelt. Moedig open communicatie en feedback aan.
 6. Flexibel werken: Sta open voor flexibele werkregelingen die vrouwen helpen een goede balans te vinden tussen werk en privéleven, zoals telewerken, aangepaste uren of ouderschapsverlof.
 7. Betrek vrouwen bij besluitvorming: Zorg ervoor dat vrouwen worden betrokken bij belangrijke besluitvormingsprocessen en dat hun input wordt gehoord en gewaardeerd.
 8. Mentorschap en coaching: Bied mentor- of coachingmogelijkheden aan vrouwelijke collega’s om hun professionele ontwikkeling te ondersteunen en hen te helpen bij het bereiken van hun doelen.
 9. Promoot een gezonde werkplek: Ondersteun initiatieven voor het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van alle werknemers, zoals wellnessprogramma’s en initiatieven gericht op stressmanagement.
 10. Zero tolerance voor discriminatie en intimidatie: Neem een standpunt in tegen elke vorm van gendergerelateerde discriminatie of intimidatie op de werkplek en moedig anderen aan om hetzelfde te doen.

Het is belangrijk om te onthouden dat het creëren van een inclusieve werkplek niet alleen de verantwoordelijkheid is van vrouwen, maar van alle werknemers, ongeacht hun geslacht. Samenwerking en bewustwording zijn essentieel om een werkomgeving te bevorderen waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

Bard:

Mannen kunnen het aantrekkelijker maken voor vrouwen om ergens te werken door een inclusieve en respectvolle werkomgeving te creëren. Dit betekent dat mannen zich bewust moeten zijn van hun eigen vooroordelen en gedrag, en dat ze zich moeten inzetten om een werkomgeving te creëren waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht hun gender.

Hier zijn enkele specifieke dingen die mannen kunnen doen om het aantrekkelijker te maken voor vrouwen om ergens te werken:

 • Wees bewust van je eigen vooroordelen. Mannen hebben vaak onbewuste vooroordelen over vrouwen, die ertoe kunnen leiden dat ze zich anders gedragen ten opzichte van vrouwen dan ten opzichte van mannen. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze vooroordelen, zodat je ze kunt aanpakken.
 • Wees respectvol. Mannen moeten respectvol zijn voor hun vrouwelijke collega’s, zowel in hun woorden als in hun daden. Dit betekent dat je niet seksistisch of beledigend gedrag moet vertonen, en dat je moet luisteren naar de mening van je vrouwelijke collega’s.
 • Word een rolmodel. Mannen kunnen een rolmodel zijn voor andere mannen door zich te gedragen op een manier die respectvol en inclusief is. Dit betekent dat je je moet uitspreken tegen discriminatie en dat je moet laten zien dat je waarde hecht aan diversiteit.

Hier zijn enkele concrete voorbeelden van hoe mannen zich kunnen gedragen om het aantrekkelijker te maken voor vrouwen om ergens te werken:

 • Spreek een vrouwelijke collega aan op haar naam, niet op haar uiterlijk.
 • Vraag een vrouwelijke collega haar mening, niet alleen een man.
 • Bied je hulp aan aan een vrouwelijke collega die met een zware taak zit.
 • Spreek je uit tegen seksistische grappen of opmerkingen.
 • Wees een advocaat voor vrouwelijke collega’s als ze gediscrimineerd worden.

Door zich op deze manier te gedragen, kunnen mannen een positieve bijdrage leveren aan het creëren van een inclusieve en respectvolle werkomgeving, waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.

En vrouwen, hoe kunnen zij zorgen dat andere vrouwen zich prettig voelen op de werkvloer?

ChatGPT:

Vrouwen kunnen een belangrijke rol spelen bij het creëren van een ondersteunende en inclusieve werkomgeving voor andere vrouwen. Hier zijn enkele manieren waarop vrouwen kunnen bijdragen aan het bevorderen van een positieve werkcultuur voor hun vrouwelijke collega’s:

 1. Mentorschap en Coaching: Bied aan om mentor of coach te zijn voor andere vrouwen in de organisatie. Deel je kennis, ervaring en advies om hen te helpen bij hun professionele ontwikkeling.
 2. Netwerken: Moedig het opbouwen van professionele netwerken aan en help andere vrouwen om contact te leggen met waardevolle zakelijke contacten en kansen.
 3. Erkenning en Steun: Erken de prestaties en bijdragen van vrouwelijke collega’s. Toon steun en enthousiasme voor hun successen en moedig hen aan om te streven naar leiderschapskansen.
 4. Bied een luisterend oor: Sta open voor gesprekken en wees bereid om te luisteren naar de zorgen en uitdagingen van andere vrouwen. Bied een empathisch oor en advies wanneer nodig.
 5. Samenwerking: Moedig samenwerking en teamwerk aan tussen vrouwelijke collega’s en mannen. Werk samen om gemeenschappelijke doelen te bereiken.
 6. Delen van Ervaringen: Deel je eigen ervaringen, inclusief de uitdagingen die je hebt overwonnen en de lessen die je hebt geleerd. Dit kan andere vrouwen inspireren en helpen bij het navigeren door soortgelijke situaties.
 7. Bewustwording van Gendergerelateerde Kwesties: Breng gendergerelateerde kwesties ter sprake en pleit voor gelijke kansen en behandeling op de werkplek. Werk samen met anderen om bewustwording te creëren.
 8. Ondersteun Opleiding en Ontwikkeling: Moedig andere vrouwen aan om deel te nemen aan opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Wijs hen op relevante cursussen, workshops en conferenties.
 9. Bied Flexibiliteit: Als mogelijk, deel informatie over flexibele werkschema’s, ouderschapsverlof en andere initiatieven die vrouwen kunnen helpen om een gezonde balans te vinden tussen werk en privéleven.
 10. Zero Tolerance voor Vrouwendiscriminatie: Sta op tegen gendergerelateerde discriminatie of intimidatie op de werkplek. Meld incidenten en moedig anderen aan om hetzelfde te doen.
 11. Inclusieve Taal en Communicatie: Let op het gebruik van inclusieve taal en communicatie in de organisatie. Vermijd het gebruik van stereotypen en moedig anderen aan om hetzelfde te doen.
 12. Zelfvertrouwen en Zelfrespect: Help andere vrouwen om zelfvertrouwen op te bouwen en zelfrespect te ontwikkelen. Moedig hen aan om hun stem te laten horen en voor zichzelf op te komen.

Door solidariteit te tonen en elkaar te ondersteunen, kunnen vrouwen bijdragen aan een werkomgeving waarin alle werknemers, ongeacht hun geslacht, zich gewaardeerd, gerespecteerd en empowered voelen. Samenwerking tussen vrouwen en mannen is essentieel om een inclusieve en diverse werkcultuur te bevorderen.

Bard:

Vrouwen kunnen ervoor zorgen dat andere vrouwen zich prettig voelen op de werkvloer door een inclusieve en ondersteunende werkomgeving te creëren. Dit betekent dat vrouwen zich bewust moeten zijn van hun eigen vooroordelen en gedrag, en dat ze zich moeten inzetten om een werkomgeving te creëren waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht hun gender.

Hier zijn enkele specifieke dingen die vrouwen kunnen doen om ervoor te zorgen dat andere vrouwen zich prettig voelen op de werkvloer:

 • Wees bewust van je eigen vooroordelen. Vrouwen hebben vaak onbewuste vooroordelen over andere vrouwen, die ertoe kunnen leiden dat ze zich anders gedragen ten opzichte van andere vrouwen dan ten opzichte van mannen. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze vooroordelen, zodat je ze kunt aanpakken.
 • Wees ondersteunend. Vrouwen kunnen elkaar ondersteunen door elkaar te helpen en te motiveren. Dit betekent dat je je moet uitspreken voor andere vrouwen en dat je moet laten zien dat je waarde hecht aan hun bijdrage.
 • Spreek je uit tegen seksisme. Vrouwen moeten seksisme op de werkvloer aan de kaak stellen. Dit betekent dat je je moet uitspreken tegen seksistische grappen of opmerkingen, en dat je je moet inzetten voor een werkomgeving waar iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.

Hier zijn enkele concrete voorbeelden van hoe vrouwen zich kunnen gedragen om ervoor te zorgen dat andere vrouwen zich prettig voelen op de werkvloer:

 • Spreek een vrouwelijke collega aan op haar expertise, niet op haar uiterlijk.
 • Bied je hulp aan aan een vrouwelijke collega die met een moeilijke taak zit.
 • Spreek je uit tegen seksistische grappen of opmerkingen.
 • Wees een mentor voor een jongere vrouwelijke collega.
 • Stel je kandidaat voor leidinggevende posities.

Door zich op deze manier te gedragen, kunnen vrouwen een positieve bijdrage leveren aan het creëren van een inclusieve en ondersteunende werkomgeving, waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.

Hier zijn enkele specifieke ideeën voor hoe vrouwen elkaar kunnen ondersteunen op de werkvloer:

 • Start een vrouwennetwerk. Een vrouwennetwerk kan een geweldige manier zijn om andere vrouwen te ontmoeten en om steun en advies te vinden.
 • Organiseer evenementen voor vrouwen. Evenementen zoals netwerkborrels, workshops of mentorprogramma’s kunnen helpen om vrouwen met elkaar te verbinden en om hun carrière te bevorderen.
 • Spreek je uit voor andere vrouwen. Als je ziet dat een vrouwelijke collega wordt gediscrimineerd of lastiggevallen, spreek je dan uit. Dit kan een groot verschil maken voor haar.
 • Laat zien dat je waarde hecht aan diversiteit. Als je een rolmodel bent voor andere vrouwen, laat dan zien dat je waarde hecht aan diversiteit en inclusie. Dit kan je helpen om andere vrouwen te inspireren om hun plek op de werkvloer op te eisen.

Door elkaar te ondersteunen, kunnen vrouwen een krachtige kracht zijn voor positieve verandering op de werkvloer.

Is het hebben van een vrouwenquotum geen voortrekkerij? Dat is toch niet eerlijk?

ChatGPT:

Het instellen van vrouwenquota is een controversiële kwestie en roept vaak uiteenlopende meningen op. Het doel van vrouwenquota is om de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende en andere hoogwaardige posities te vergroten, omdat vrouwen historisch gezien ondervertegenwoordigd zijn in veel sectoren, waaronder de zakelijke wereld en de politiek. Het idee achter quota is om gelijke kansen te bevorderen en discriminatie tegen te gaan door ervoor te zorgen dat vrouwen eerlijke toegang hebben tot leidinggevende functies.

Voorstanders van vrouwenquota argumenteren dat het een noodzakelijk middel is om structurele ongelijkheden aan te pakken en diversiteit en inclusie te bevorderen. Ze wijzen erop dat het gebrek aan diversiteit in de top van organisaties en instellingen een negatieve invloed kan hebben op besluitvorming en bedrijfsprestaties.

Tegenstanders daarentegen beweren vaak dat vrouwenquota als vorm van positieve discriminatie worden gezien en dat ze onrechtvaardig kunnen zijn voor mannen die mogelijk beter gekwalificeerd zijn voor een bepaalde positie. Ze pleiten vaak voor meritocratie, waarin individuen worden beoordeeld op basis van hun vaardigheden en prestaties, ongeacht hun geslacht.

Het is belangrijk op te merken dat de aanpak van deze kwestie afhangt van de politieke en culturele context van een land of organisatie. Sommige landen hebben quota geïmplementeerd als een effectieve manier om genderdiversiteit te bevorderen, terwijl andere landen er de voorkeur aan geven andere benaderingen te gebruiken, zoals het aanmoedigen van vrijwillige initiatieven voor diversiteit.

Het debat over vrouwenquota benadrukt de complexiteit van het bereiken van gendergelijkheid en benadrukt de noodzaak van een breed gesprek en bewustwording om de beste benaderingen te vinden om gelijke kansen voor vrouwen te bevorderen zonder afbreuk te doen aan eerlijke concurrentie en meritocratische principes.

Bard:

Of een vrouwenquotum voortrekkerij is, is een kwestie van mening. Sommige mensen vinden dat het oneerlijk is om vrouwen een voorkeur te geven boven mannen. Anderen vinden dat het nodig is om discriminatie tegen vrouwen tegen te gaan.

Er zijn verschillende argumenten voor en tegen een vrouwenquotum.

Argumenten voor een vrouwenquotum:

 • Het is nodig om discriminatie tegen vrouwen tegen te gaan. Vrouwen worden nog steeds vaak gediscrimineerd op de werkvloer, bijvoorbeeld op basis van hun genderidentiteit, zwangerschap of gezinssituatie. Een vrouwenquotum kan helpen om deze discriminatie aan te pakken.
 • Het bevordert diversiteit en inclusie. Een diverse en inclusieve werkomgeving is goed voor iedereen. Een vrouwenquotum kan helpen om meer vrouwen in leiderschapsposities te krijgen, wat kan leiden tot een meer diverse en inclusieve werkomgeving.
 • Het is een manier om vrouwen te motiveren om carrière te maken. Een vrouwenquotum kan vrouwen laten zien dat ze kansen hebben om in topposities te komen, wat hen kan motiveren om hun carrière te bevorderen.

Argumenten tegen een vrouwenquotum:

 • Het is oneerlijk. Het geven van een voorkeur aan vrouwen boven mannen is discriminatie op basis van gender.
 • Het is niet effectief. Een vrouwenquotum kan leiden tot het aannemen van minder gekwalificeerde vrouwen, wat kan leiden tot een vermindering van de kwaliteit van het werk.
 • Het kan leiden tot een backlash. Een vrouwenquotum kan leiden tot frustratie en boosheid bij mannen, wat kan leiden tot een verdere polarisatie van de samenleving.

Uiteindelijk is de vraag of een vrouwenquotum voortrekkerij is, een kwestie van persoonlijke mening. Er zijn sterke argumenten aan beide kanten van de discussie.tunesharemore_vertadd_photo_alternate

Stel, je weet dat je als vrouw minder verdient dan een man die hetzelfde werk doet, hoe ga je dat gesprek aan met je baas?

ChatGPT:

Het gesprek aangaan met je baas over ongelijke beloning kan een uitdaging zijn, maar het is belangrijk om eerlijkheid en transparantie te bevorderen in de werkplek en te streven naar gelijke beloning voor gelijk werk. Hier zijn enkele stappen die je kunt overwegen als je dit gesprek met je baas wilt voeren:

 1. Bereid je goed voor:
  • Verzamel bewijsmateriaal van ongelijke beloning, zoals salarisgegevens, functieomschrijvingen, prestatiebeoordelingen en andere relevante documenten. Zoek uit wat de marktconforme beloning is voor jouw functie.
 2. Kies het juiste moment en de juiste plaats:
  • Zoek een geschikt moment en een rustige, privéruimte om het gesprek te voeren. Zorg ervoor dat je baas voldoende tijd heeft voor een diepgaand gesprek.
 3. Blijf kalm en respectvol:
  • Blijf kalm en professioneel tijdens het gesprek. Vermijd beschuldigend gedrag en richt je op de feiten.
 4. Benadruk je prestaties:
  • Leg uit welke prestaties en bijdragen je hebt geleverd aan het bedrijf en waarom je gelooft dat je beloning niet in lijn is met je bijdragen.
 5. Vraag om uitleg:
  • Stel gerichte vragen over de redenen voor het verschil in beloning. Vraag naar het beleid van het bedrijf met betrekking tot beloning en hoe dat op jou van toepassing is.
 6. Wijs op gelijke verantwoordelijkheden:
  • Breng naar voren dat je dezelfde taken en verantwoordelijkheden hebt als je mannelijke collega’s die meer verdienen voor vergelijkbaar werk.
 7. Stel voor een oplossing te vinden:
  • Wees bereid om samen te werken aan een oplossing. Dit kan onder meer het bespreken van mogelijke salarisverhogingen, bonussen, of andere voordelen omvatten.
 8. Vraag om een follow-up:
  • Vraag om een vervolggesprek of vervolgstappen om te bespreken hoe het bedrijf van plan is om de beloning in lijn te brengen met je prestaties en verantwoordelijkheden.
 9. Documenteer het gesprek:
  • Zorg ervoor dat je aantekeningen maakt van het gesprek, inclusief wat er is besproken en welke toezeggingen zijn gedaan.
 10. Overweeg externe hulp:
  • Als het gesprek niet tot een bevredigende oplossing leidt, overweeg dan om externe hulp in te schakelen, zoals het raadplegen van een HR-afdeling, een vakbond of een juridisch adviseur, afhankelijk van de situatie en de wetten in jouw land.

Onthoud dat het doel van dit gesprek is om eerlijke behandeling en gelijke beloning te bevorderen. Het is belangrijk om proactief en assertief te zijn, maar tegelijkertijd respectvol en open voor dialoog.

Bard:

Het is belangrijk om je voor te bereiden op het gesprek met je baas voordat je het aangaat. Hier zijn een paar tips:

 • Doe je huiswerk. Voordat je het gesprek aangaat, is het belangrijk om te weten hoeveel een man in een vergelijkbare functie verdient. Je kunt dit doen door online onderzoek te doen of door met andere werknemers in de branche te praten.
 • Wees assertief. Het is belangrijk om assertief te zijn in het gesprek met je baas. Dit betekent dat je je eigen behoeften en waarden voorop stelt.
 • Wees professioneel. Zelfs als je boos of gefrustreerd bent, is het belangrijk om professioneel te blijven in het gesprek met je baas.

Hier is een voorbeeld van hoe je het gesprek met je baas kunt beginnen:

Jij: “Ik wil graag met je praten over mijn salaris.” Je baas: “Natuurlijk, wat wil je bespreken?” Jij: “Ik heb onlangs ontdekt dat ik minder verdien dan een man die hetzelfde werk doet.” Je baas: “O, dat is niet goed. Ik zal ernaar kijken.”

Als je baas zegt dat hij ernaar zal kijken, is het belangrijk om hem op de hoogte te houden. Je kunt hem bijvoorbeeld een week later een e-mail sturen om te vragen of hij al iets heeft kunnen uitzoeken.

Als je baas niet bereid is om je salaris te verhogen, kun je proberen om een compromis te sluiten. Je kunt bijvoorbeeld vragen om een loonsverhoging in de toekomst, of om meer verantwoordelijkheden te krijgen.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat je niet alleen bent. Er zijn veel vrouwen die te maken krijgen met loondiscriminatie. Als je niet tevreden bent met het resultaat van het gesprek met je baas, kun je overwegen om contact op te nemen met een advocaat of een vakbond.

Hier zijn een paar extra tips voor het gesprek met je baas:

 • Wees bereid om je prestaties te bespreken. Leg uit waarom je denkt dat je een hoger salaris verdient.
 • Wees bereid om compromissen te sluiten. Het is mogelijk dat je baas niet bereid is om je salaris meteen te verhogen. In dat geval kun je proberen om een compromis te sluiten, bijvoorbeeld door een loonsverhoging in de toekomst te vragen.
 • Wees niet bang om hulp te zoeken. Als je niet tevreden bent met het resultaat van het gesprek met je baas, kun je overwegen om contact op te nemen met een advocaat of een vakbond.

Als een collega een seksistische opmerking maakt naar mij of een andere vrouw, hoe kan ik dan reageren?

ChatGPT:

Het reageren op een seksistische opmerking van een collega kan een uitdaging zijn, maar het is belangrijk om grenzen te stellen en een respectvolle en assertieve reactie te geven. Hier zijn enkele stappen die je kunt overwegen:

 1. Blijf kalm en beheerst: Probeer kalm te blijven en je emoties onder controle te houden. Het is begrijpelijk dat je boos, gefrustreerd of beledigd kunt zijn, maar een beheerste reactie is vaak effectiever.
 2. Spreek de persoon aan: Confronteer de collega op een respectvolle manier en zeg bijvoorbeeld: “Ik voel me ongemakkelijk bij wat je zojuist hebt gezegd,” of “Ik denk dat dit niet gepast is op de werkplek.”
 3. Vraag om verduidelijking: Als de opmerking dubbelzinnig is of je niet zeker weet of het seksistisch bedoeld was, kun je vragen om verduidelijking. Dit kan de persoon bewust maken van wat ze hebben gezegd.
 4. Geef je grenzen aan: Laat de persoon weten dat dergelijke opmerkingen onaanvaardbaar zijn voor jou en dat je verwacht dat ze in de toekomst respectvoller zullen zijn. Je kunt zeggen: “Ik verwacht dat we op de werkplek respectvol met elkaar omgaan.”
 5. Betrek anderen indien nodig: Als de seksistische opmerkingen blijven voortduren, kan het nodig zijn om anderen, zoals een leidinggevende, HR-afdeling of een vertrouwenspersoon, erbij te betrekken en een formeel rapport in te dienen.
 6. Documenteer het incident: Maak aantekeningen van het incident, inclusief de datum, tijd, locatie en wie er aanwezig was. Dit kan nuttig zijn als je besluit om het incident te melden of als er verdere stappen worden ondernomen.
 7. Zoek steun: Praat met vertrouwde collega’s, vrienden of familieleden over wat er is gebeurd om emotionele steun te krijgen en te beslissen hoe je verder wilt gaan.
 8. Ken je rechten: Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de antidiscriminatiewetten en -beleid in jouw land en bij jouw werkgever. Dit kan je helpen te begrijpen welke stappen je kunt ondernemen om seksistisch gedrag aan te pakken.
 9. Laat het los: Probeer de negatieve emoties na het incident los te laten om je eigen welzijn te behouden. Het is belangrijk om je niet te laten beïnvloeden door andermans ongepaste gedrag.

Het is moedig om te reageren op seksistisch gedrag, maar het is ook belangrijk om te onthouden dat je niet verantwoordelijk bent voor het gedrag van anderen. Organisaties moeten een werkomgeving bevorderen waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt, en het melden van seksistisch gedrag kan bijdragen aan het verbeteren van de werkcultuur.

Bard:

Het is belangrijk om te reageren op seksistische opmerkingen, zodat degene die de opmerking maakt weet dat het niet acceptabel is. Er zijn verschillende manieren om te reageren, afhankelijk van de situatie en de persoon die de opmerking maakt.

Hier zijn een paar tips voor hoe je kunt reageren op seksistische opmerkingen:

 • Wees direct en assertief. Laat de persoon die de opmerking maakt weten dat je het niet acceptabel vindt. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Dat is een seksistische opmerking. Ik vind het niet leuk.”
 • Leg uit waarom de opmerking aanstootgevend is. Help de persoon die de opmerking maakt om te begrijpen waarom het niet acceptabel is. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Het is niet oké om vrouwen op deze manier te beoordelen.”
 • Zoek hulp van een manager of HR-afdeling. Als de persoon die de opmerking maakt niet reageert op je reactie, kun je hulp zoeken van een manager of HR-afdeling.

Hier zijn een paar voorbeelden van hoe je kunt reageren op seksistische opmerkingen:

 • Als een collega zegt: “Je ziet er vandaag goed uit voor een vrouw.” Je kunt zeggen: “Dat is een seksistische opmerking. Ik vind het niet leuk.”
 • Als een collega zegt: “Vrouwen zijn niet zo goed in wiskunde.” Je kunt zeggen: “Dat is een seksistische stereotype. Ik ben net zo goed in wiskunde als jij.”
 • Als een collega zegt: “Jij bent de enige vrouw in dit team, dus je moet de koffie zetten.” Je kunt zeggen: “Dat is niet mijn taak. Iedereen in dit team moet koffie zetten.”

Het is belangrijk om je veilig te voelen bij het reageren op seksistische opmerkingen. Als je je niet veilig voelt, kun je altijd iemand anders vragen om te reageren. Je kunt ook overwegen om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon of een hulplijn.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat je niet alleen bent. Seksisme is een probleem dat veel vrouwen ervaren. Door te reageren op seksistische opmerkingen, kun je helpen om een inclusievere en respectvollere werkomgeving te creëren.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.